CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM

CHUYÊN GIA VỚI VIET RESEARCH

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyên TV tổ Tư vấn KT của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

PGS. TS. Vũ Minh Khương

Trường chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore; Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC); Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

TS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Khoa học Lao động Xã hội - Bộ Lao động Thương binh Xã hội

TS. Lê Đức Tiến

Tiến sĩ Đại học Aston (Vương quốc Anh); Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Văn Trúc

Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Viet Research; Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Quốc gia