CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM

Qua nghiên cứu cách tiếp cận từ các mô hình đánh giá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ nổi bật của năm như JD Power, Newsweek, InterBrand, Product of The Year Award…, dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm thành công của sản phẩm, dịch vụ nhờ yếu tố đổi mới, sáng tạo, cách tân nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ và gia tăng thị phần; dựa trên điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Việt Nam, Viet Research sử dụng 2 nhóm tiêu chí chính như dưới đây để đánh giá:

1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và Giá trị gia tăng do đổi mới, sáng tạo, cách tân (Innovation Premium - IP) bao gồm: Doanh thu, Lợi nhuận, Tổng tài sản, ROE, ROA, Tốc độ tăng trưởng, đầu tư cho nghiên cứu thiết kế sản phẩm và dịch vụ ... và chỉ số IP.

Trong đó, chỉ số IP - Innovative Premium được tính toán nhằm đánh giá giá trị của doanh nghiệp gia tăng thêm nhờ đổi mới, cách tân hiệu quả. Giá trị này kết tinh trong giá trị doanh nghiệp và được xác định từ quan điểm và định giá của các nhà đầu tư.

2. Đánh giá về uy tín thương hiệu, thành công của sản phẩm và dịch vụ dựa trên các khía cạnh chính như:

  • Đánh giá, phản hồi từ công chúng, người tiêu dùng, chuyên gia trong ngành về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Đánh giá về hoạt động Marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng, kênh phân phối, hoạt động chăm sóc khách hàng và văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng, lấy trải nghiệm khách hàng là trọng tâm hướng tới;
  • Tầm nhìn và chiến lược của Doanh nghiệp về đổi mới, sáng tạo, cách tân trong thiết kế và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo vị thế riêng trên thị trường.

Tổng hợp 2 nhóm chỉ tiêu trên để đánh giá và lựa chọn Doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh “Product of the Year - Thương hiệu, Sản phẩm sáng tạo, hiệu quả của năm 2023” theo các ngành hàng.

CÁC GIAI ĐOẠN

Giai đoạn 1: Nghiên cứu khảo sát và lập shortlist các doanh nghiệp đủ điều kiện để đưa vào thẩm định và nghiên cứu chuyên sâu (Tháng 1-6/2023).

Mẫu điều tra nghiên cứu dựa trên hơn 3000 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được phân theo các ngành hàng trọng điểm. Trong mỗi ngành hàng, chúng tôi xây dựng Top 10 doanh nghiệp đứng đầu thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn và đánh giá của Chương trình để đưa vào thẩm định và chọn ra danh sách rút gọn Top 5 doanh nghiệp cho mỗi ngành hàng.

Giai đoạn 2: Tiếp nhận cập nhật phản hồi từ Doanh nghiệp và tiến hành đánh giá chuyên sâu (Tháng 8-9/2023):

  • Tiến hành gửi bảng hỏi đánh giá, thẩm định chuyên sâu cho Top 5 doanh nghiệp trong mỗi ngành hàng, tới: người tiêu dùng, các chuyên gia, các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành...
  • Hình thức thẩm định, đánh giá chuyên sâu bao gồm nhưng không giới hạn ở: gửi bảng hỏi điều tra, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, đánh giá trên các kênh truyền thông đại chúng, các website đánh giá sản phẩm dịch vụ và trên các nền tảng số khác.
  • Kết thúc Giai đoạn 2, tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp và đưa ra danh sách Doanh nghiệp đạt: "Product of the Year - Thương hiệu, Sản phẩm sáng tạo, hiệu quả của năm 2023" trong mỗi ngành hàng.

Giai đoạn 3: Công bố và tổ chức Lễ Vinh danh, trao chứng nhận (Tháng 11-12/2023).

Lễ Công bố và trao chứng nhận dự kiến diễn ra vào tháng 11-12/2023 tại Hà Nội.