CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM

Qua nghiên cứu cách tiếp cận từ các mô hình đánh giá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ nổi bật của năm như JD Power, Newsweek, InterBrand, Product of The Year Award…, dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm thành công của sản phẩm, dịch vụ nhờ yếu tố đổi mới, sáng tạo, cách tân nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ và gia tăng thị phần; dựa trên điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Việt Nam, Viet Research nghiên cứu, đánh giá và công bố danh sách POY dựa trên các thành tố sau: 

 1. Đánh giá từ hội đồng cố vấn, hội đồng chuyên gia
 2. Khảo sát người sử dụng sản phẩm/dịch vụ
 3. Khảo sát các doanh nghiệp trong ngành
 4. Độ nhận diện và uy tín của sản phẩm/dịch vụ trên truyền thông

Mỗi thành tố trên sẽ được nghiên cứu, phân tích, đánh giá có trọng số với 3 nhóm tiêu chí chính, cụ thể:

 1. Tiêu chí đổi mới sáng tạo: Đổi mới sáng tạo sản phẩm, dịch vụ; đổi mới quy trình quản trị và sản xuất kinh doanh, đổi mới chiến lượng truyền thông và marketing;
 2. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ: mức độ hài lòng của khách hàng, đề cao tính cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng, hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng,…;
 3. Hình ảnh, vị thế và uy tín của doanh nghiệp: thị phần, uy tín thương hiệu, quan hệ hợp tác, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp về phát triển bền vững,...

Tổng hợp các chỉ tiêu trên để đánh giá và lựa chọn Doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh “Products of the Year - Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm” theo các ngành hàng.

CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂM 2024

 • Giai đoạn 1 (Tháng 6-12/2023): Nghiên cứu khảo sát và lập shortlist các doanh nghiệp đủ điều kiện để đưa vào thẩm định và nghiên cứu chuyên sâu

Phương pháp luận chung trong giai đoạn 1 của các ngành hàng: Mẫu điều tra nghiên cứu dựa trên hơn 3000 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được phân theo các ngành hàng trọng điểm. Trong mỗi ngành hàng, chúng tôi xây dựng Top 10 doanh nghiệp đứng đầu thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn và đánh giá của Chương trình để đưa vào thẩm định và chọn ra danh sách rút gọn Top 5 doanh nghiệp cho mỗi ngành hàng.

 • Giai đoạn 2 (Tháng 1-3/2024): Tiếp nhận cập nhật phản hồi từ các doanh nghiệp và tiến hành đánh giá chuyên sâu
   • Tiến hành gửi bảng hỏi đánh giá, thẩm định chuyên sâu cho Top 5 doanh nghiệp tới: các chuyên gia, công chúng, người tiêu dùng, các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành...
   • Hình thức thẩm định, đánh giá chuyên sâu bao gồm nhưng không giới hạn ở: gửi bảng hỏi điều tra, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, đánh giá trên các kênh truyền thông đại chúng, các website đánh giá sản phẩm dịch vụ và trên các nền tảng số khác.
   • Kết thúc Giai đoạn 2, tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp và đưa ra danh sách doanh nghiệp đạt: “Products of the Year – Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm 2024” trong ngành.
 • Giai đoạn 3 (Tháng 6/2024): Công bố và tổ chức Lễ Vinh danh, trao chứng nhận

Lễ Công bố và trao chứng nhận dự kiến diễn ra vào tháng 6/2024 tại Hà Nội.