CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM

Bên cạnh các giải pháp tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) xác định tăng cường thúc đẩy các giải pháp, công nghệ đột phá để duy trì hiệu quả sản xuất và hướng đến các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Giàn khai thác dầu khí Sư Tử Trắng

Trong tháng 5, với những nhóm giải pháp cụ thể, PVEP tập trung cho công tác quản lý và khai thác mỏ, chủ động sớm triển khai các giải pháp và tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình dầu khí, thiết bị, con người trong quá trình vận hành khai thác, duy trì thời gian vận hành khai thác uptime trên 98%.

Sản lượng khai thác dầu khí tháng 5 của PVEP là 0,25 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,49 triệu tấn quy dầu). Kết thúc 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 1,41 triệu tấn (toàn dự án: 2,82 triệu tấn), đạt vượt 36% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Sản lượng dầu và condensate tháng 5 là 0,16 triệu tấn (toàn dự án: 0,32 triệu tấn quy dầu); cộng dồn 5 tháng là 0,93 triệu tấn (toàn dự án: 1,84 triệu tấn). Sản lượng khí bán tháng 5 là 86 triệu m3 (toàn dự án: 174 triệu m3), đạt 100% kế hoạch tháng. Sản lượng khí bán cộng dồn 5 tháng đạt 484 triệu m3.

Sản lượng khai thác trong tháng 5 của PVEP gặp ảnh hưởng do một số mỏ tiến hành đóng mỏ theo kế hoạch gồm mỏ Đại Hùng, mỏ Chim Sáo – Dừa. Bên cạnh đó, cụm mỏ Sư Tử lùi thời gian bảo dưỡng máy nén khí và CPP sang đầu tháng 5-2024 nên cũng ảnh hưởng đến sản lượng khai thác. 6 mỏ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng Tập đoàn giao gồm mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), mỏ HST-HSD (15-2/01), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA, mỏ RD-PD (15-2), mỏ RĐ-RĐT (Lô 11-2) nhờ duy trì khai thác ổn định.

Đặc biệt, trong tháng 5, PVEP đã khoan thành công giếng Bunga Aster-1, đưa khai thác sớm hơn kế hoạch 11 ngày với lưu lượng khoảng 3.000 thùng dầu/ngày. Đây là sự kiện ý nghĩa rất quan trọng, góp phần gia tăng trữ lượng và bổ sung sản lượng khai thác 2024 của PVEP cũng như của Petrovietnam. Đồng thời, việc đưa ngay giếng khoan thăm dò có phát hiện vào khai thác đã rút ngắn thời gian làm các thủ tục trung gian và tăng hiệu quả đề án trong giai đoạn hiện tại khi giá dầu đang cao.

Trong công tác phát triển mỏ, các dự án trọng điểm như Dự án mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05- 1a), mỏ Sư Tử Trắng Pha 2 (Lô 15-1), Dự án Lô B, mỏ Khánh Mỹ – Đầm Dơi… đang được tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ.

Tổng doanh thu trong tháng 5 phần PVEP là 2.775 tỉ đồng (toàn dự án: 6.325 tỉ đồng), vượt 14% kế hoạch Tập đoàn giao. Cộng dồn 5 tháng, tổng doanh thu đạt 15.765 tỉ đồng (toàn dự án: 34.832 tỉ đồng), đạt 132% kế hoạch 5 tháng.

Nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 là 1.102 tỉ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 821 tỉ đồng (toàn dự án: 2.204 tỉ đồng), lãi nước chủ nhà là 281 tỉ đồng. Tính chung 5 tháng, tổng nộp ngân sách của PVEP là 5.609 tỉ đồng.

Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong thời đại xu hướng chuyển dịch năng lượng đang tác động trực tiếp tới tương lai phát triển của ngành Dầu khí, PVEP xác định cần thiết phải làm mới các động lực cũ thông qua cách tiếp cận mới, các giải pháp, công nghệ đột phá… để duy trì được hiệu quả sản xuất và hướng tới các mục tiêu phát triển.

Theo đó, dựa trên thành công từ giếng Bunga Aster-1X, PVEP tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lại trong diện tích hợp đồng hiện có, tập trung khoan thăm dò tại khu vực đã có cơ sở hạ tầng nhằm rút ngắn thời gian đưa vào khai thác sau phát hiện dầu khí. Đồng thời, áp dụng công nghệ cao trong địa chấn (xử lý/tái xử lý với kỹ thuật mới, thu nổ 3D với công nghệ mới…) để xây dựng các dự án thăm dò thẩm lượng.

Trong công tác khai thác và phát triển mỏ, PVEP xác định phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý từng mỏ, quản lý chế độ khai thác từng giếng thông qua áp dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… vào các mô hình mô phỏng. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ mới giúp nâng cao hiệu quả khai thác, bao gồm giải pháp về kích thích vỉa và giải pháp về hệ thống thiết bị bề mặt: hệ thống LPS, giải pháp giảm back pressure. Song song với đó, rà soát đánh giá kỹ lại từng mỏ, từng giếng, tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày và tìm kiếm tiềm năng bắn mở vỉa, can thiệp giếng. PVEP tiếp tục phối hợp với các nhà điều hành tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thủ tục xem xét, phê duyệt để bảo đảm tiến độ phát triển mỏ và chỉ tiêu đầu tư trong năm 2024. Để đạt được chỉ tiêu quản trị doanh thu hợp nhất trong năm 2024, PVEP sẽ triển khai thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hoạt động của PVEP (từ hoạt động khai thác dầu khí, hoạt động tài chính và hoạt động dịch vụ).

Hướng đến việc thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, PVEP đang tiếp tục xây dựng lộ trình giảm phát thải ròng của PVEP, đơn vị, dự án và triển khai đề cương báo cáo hiện trạng sử dụng và kế hoạch tiết giảm năng lượng tại PVEP và các đơn vị dự án. Cùng với đó, PVEP cũng tích cực triển khai công tác trồng rừng, một giải pháp quan trọng trong việc giảm phát thải. Tính đến tháng 5-2024, tổng công ty và các đơn vị, dự án đã trồng được 261.000 cây, tương đương khoảng 77 ha.

Bên cạnh các giải pháp quản trị để đạt kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP cũng sẽ áp dụng số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số từ đó rút ngắn quy trình xử lý công việc nhưng bảo đảm nâng cao chất lượng.

Trong những tháng tiếp theo, PVEP sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu, kế hoạch quản trị, nỗ lực đưa các dự án trọng điểm vào đúng tiến độ. Đồng thời, tối ưu uptime các dự án, bổ sung can thiệp giếng, tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý từng mỏ, quản lý chế độ khai thác, nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ mới để bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch sản lượng khai thác theo mục tiêu kế hoạch quản trị của tổng công ty.

Tổng doanh thu trong tháng 5 phần PVEP là 2.775 tỉ đồng (toàn dự án: 6.325 tỉ đồng), vượt 14% kế hoạch Petrovietnam giao. Cộng dồn 5 tháng, tổng doanh thu đạt 15.765 tỉ đồng (toàn dự án: 34.832 tỉ đồng), đạt 132% kế hoạch 5 tháng.

Nguồn: Petrotimes