CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM
THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN VÀ TÀI TRỢ THƯ NGỎ THƯ NGỎ Nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ uy tín, tiêu biểu của năm được Phillippe Gelder nhà sáng lập Chương trình “Voted Product of...
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ THÔNG ĐIỆP Nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ uy tín, tiêu biểu của năm được Phillippe Gelder nhà sáng lập Chương trình “Voted Product of the Year” triển khai lần...
NĂM 2023 NĂM 2022 I. GIỚI THIỆU Nền kinh tế đã dần đi tới những tháng cuối của năm 2023. Nhìn vào bức tranh tổng thể của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn tiếp tục hiện lên là một “điểm sáng” với...