CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CỦA NĂM
NĂM 2023 NĂM 2022 I. GIỚI THIỆU Nền kinh tế đã dần đi tới những tháng cuối của năm 2023. Nhìn vào bức tranh tổng thể của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn tiếp tục hiện lên là một “điểm sáng” với...